Определянето на професията от радикалния хороскоп


Темата за професионалната ориентация е доста атрактивна и в същото време достатъчно недефинирана, за да предизвиква силния интерес както на начинаещите в Астрологията, така и на вече сериозно занимаващите се в тази област на едно професионално ниво. Както знаете всичко е относително, за това предлагам на вашето внимание кратка и синтезирана теоретична част, която по - скоро е моето виждане за подхода към решаването на този проблем, отколкото претенция за изчерпателност или налагане на мнение.
В тази така наречена теоретична част, съм се опитала да структурирам стъпка по стъпка анализа и синтеза, като в подредбата на различните фактори основна роля играе тяхната тежест в определянето на крайния извод.
И така ето моя начин на работа стъпка по стъпка.

Какво трябва да предприемем в първия етап от нашето разглеждане.

На първо място се разглежда десети дом. Той е дома определящ естеството на професионалната сфера, както и доколко успешно човек ще се реализира от гледна точка на обществото и доколко ще има някаква отговорна ръководна роля във вече избраната професионална сфера. Обикновено когато десети дом е основния фактор определящ избора на професия, то това като процес става лесно, гладко, целенасочено, без лутане и губене на време да намериш себе си. Или даже и да си се ориентирал в неправилна посока в даден момент, указан от прогностичната обстановка събитията директно те изхвърлят в областта на дадена точно определена сфера, в която личността трябва да се изявява.
Когато разглеждаме десети дом трябва да започнем с Планетите в него, както и тези на пет градуса от края на девети и на пет градуса от началото на единадесети дом. Защо се дава такъв голям диапазон от пет градуса. Защото много често, ако нямаме планети в самия десети дом, то тези намиращи се в пет градусовите зони от двете страни на дом ще имат възможно най-пряко отношение към него. След това гледаме коя планета е най-високо разположена в хороскопа. Това е един от най-основните фактори. Ако нямаме планета в десети дом, то може да се окаже, че най-високо разположената планета в хороскопа се намира примерно в осми или в дванадесети дом. Това в никакъв случай не намалява силата на нейното въздействие като доминиращ фактор в това отношение т.е. на планета най-висока, най-близо до върха на десети дом.
Следващия по важност фактор е планетата аспектираща върха на десети дом с орбис до пет градуса. Прави се списък на всички такива планети, като те се подреждат в зависимост от точността на аспекта. По мое мнение това е един от най-тежките и определящи фактори, да не кажа и този с най-голяма тежест. Планетата с най-точен аспект към върха на десети дом в много голям процент от случаите дава с точност вида на професионалната сфера.
След това се разглежда знака на върха на десети дом, както и ако има знак вписан вътре в дома.Тези два фактора дават една допълнителна окраска, един естествен, но слаб фон, на който се разпростират и играят реалните основни фигури, това са планетите в дома, те са актьорите, казващи тежката си дума.

На второ място от домовете се разглежда шести дом. Той дава условията на труд, самото качество на работната обстановка, отношенията работник - работодател, разгледани в тяхната двупосочност т.е. ако си работодател отношенията с твоите работници ще са в шести дом, ако си наемен работник отново ще гледаме шести дом.
Що се отнася до избора на личността в коя професионална сфера да избере да се реализира, то аз разглеждам шести дом като напълно равнопоставен на десети в това отношение.
След това анализираме планетите вътре в дома, както и тези с орбис от три до пет градуса от двете му страни. Тоест три градуса от края на пети дом и пет градуса от върха на седми дом. Тук тези пет градуса се дават, защото седми е един ъглов дом, който има значително влияние що се отнася до обществения живот и активност, които косвено влияят доста сериозно върху професионалното развитие.
След това се прави списък на всички планети аспектиращи върха на шести в тяхната поредност в зависимост от точността на аспекта.
Анализира се знака на върха на шести, както и вписан знак в дома, ако има такъв.

На трето място анализираме втори дом. След като сме разгледали десети и шести домове, трябва да отправим поглед и към втори дом .
Той косвено, по един естествен начин е свързан с темата за определяне професията. Тъй като това е дома на финансовите средства, които човек изкарва сам чрез собствен труд и усилия, то става ясно, че тук е това, което можеш да заработиш чрез своята професия. За всички хора, които можем да причислим към станалия вече нарицателно термин " средно статистическа личност", втори дом е силно определящ професията. Защото това са хора, чийто доходи зависят единствено и само то тяхното работно място, от това което чрез усилията на двете си ръце могат да заработят. Разбира се в случаите на личности доста над средното ниво, техните финанси няма да се определят само и единствено от втори дом, а и от много други фактори, като осми дом например. Този поглед върху нещата ни дава и един начин да разберем доколко е налице вероятността, дадена личност да бъде с голям размах във финансовата сфера.
Също така втори дом има и пряко отношение към всички професии, които по един или друг начин са свързани с финансовата сфера - като счетоводители, работещи в банки и други.
Тук прилагаме същата схема - анализираме планетите в дома на първо място, планетите на пет градуса от края на първи дом и тези на един, максимум два градуса от началото на трети дом. Както виждате тук рамките са доста стеснени по отношение на трети дом. Тъй като той не е нито ъглов, нито по характеристиките на своето значение има нещо общо с финансовата сфера. Спрямо първи дом съм оставила диапазона от пет градуса, не защото той е ъглов дом, а защото много често неговия край и въобще границата между първи и втори дом съвпада с една от зоните на осветеност в хороскопа.
Анализираме планетите аспектиращи върха на втори дом по поредността на точността на аспекта, който образуват. Анализираме знака на върха на дома и вписания знак, ако има такъв разбира се.
След като сме приключили с тези три дома, които са Светата Троица в намирането на ключа за определяне на професионалната ориентация преминаваме към другите основни фактори, като в последствие отново ще се върнем към тези домове, защото съвсем не сме приключили своята работа с тях.

На четвърто място -След домовете трябва да се обърнем към планетите традиционни сигнификатори на професионалната ориентация. Това са Сатурн, Меркурий и Венера, естествени управители на втори, шести и десети домове. Трябва да ги анализираме първо сами по себе си, а после да проследим доколко те са взаимосвързани в хороскопа и как точно.

На пето място - След това преминаваме към анализ на знаците Телец, Дева и Козирог. Тяхното влияние в зависимост от това доколко са натоварени и как, е един естествен поддържащ фон, но не и определящ. Той ще даде някои допълнителни нюанси и оттънъци на цялостната професионална картина.

На шесто място - Най-важното от всички изброени до сега фактори е да се проследи има ли комуникация, завръзка между сигнификаторите на втори, шести и десети дом. От това ще разберем дали личността ще е пълноценен в изявата си в професионалната сфера, дали ще може да постигне едни завършени резултати.
Това е най-важната преценка в този първи етап от астрологичното разглеждане.


Във втория етап трябва да обърнем внимание на определени фактори, които в страшно много случаи, когато нямаме силно проявени факторите от първия етап всъщност се оказват определящи при избора на професия.
На първо място това е наличието на стелиуми в хороскопа, особено ако те включват и Слънцето в себе си.
На второ място това са планети в съвпад с Асцендента в орбис от два и половина градуса.
На трето място е най-натоварения дом в хороскопа. Като ако имаме работа с разпръснат хороскоп, дори един съвпад между две планети може да се окаже силен енергиен акцент, действащ и влияещ върху личността.
На четвърто място трябва да се направи анализ на осветените зони в хороскопа и наличието на планети в тях. Учудващо е тяхното влияние и никога не бива да се пренебрегва.
На пето място трябва да се разгледат планетите в Гокленови зони, въпреки че при анализа на втори, шести и десети домове по един естествен начин се отдава внимание на десети и седми дом. Значи трябва по- специално да се види как стоят нещата спрямо първи и четвърти домове.
На шесто място трябва да се направи един самостоятелен анализ на Слънцето и Луната по методиката за определяне на сила и слабост на една планета. Тоест положение по знак, дом, аспекти - колко на брой и какви по качество и т.н и т.н. Това ще свърши работа особено в случаи, в които всички гореизброени фактори са бледи, размити, многозначителни и нито един от тях няма доминиращо положение, което да наклони везните към даден професионален избор.


Така стигаме до третия етап на нашия анализ.
Дотук трябваше да сме наясно кои са основните сигнификатори държащи ключа към решението на проблема, който ни вълнува. След като вече сме ги определили и то най-вече като основна доминираща планета или планети, ако те са повече от една, то трябва да ги анализираме веднъж като цяло по стандартния начин и втори път основно върху видовете аспекти, които образуват. Положителните аспекти на един сигнификатор естествено ни насочват към това да предпочетем него като определящ фактор. И то точно към вида на сферата, на областта на професията, защото точно поради тази благоприятна аспектация той по един естествен начина ще даде лесна изява. Много по - лесна за осъзнаване от личността и много по - лесна като външна събитийна проява.
Негативната аспектация обаче в никакъв случай не е забранителен фактор, възпрепятстващ проявата на нейното влияние или неговата материална реализация, въпреки че определено има и такъв момент.
Но така или иначе негативните аспекти според мен са тези, които дават активност, събитийност, външна проява, енергиен потенциал, амбиция и способности да се наложиш. Дали това ще е дълготрайно, стабилно и с едни положителни влияния за години напред в живота на личността е вече друг въпрос. Но много често негативните аспекти в даден момент определен от прогностиката те изхвърлят рязко и сигурно в точно определена събитийна плоскост.


Остават за разглеждане още два важни момента.

Първият от тях е влиянието на самите планети в зависимост от тяхната есенциална природа.
На първо място слагам Нептун. Той действа специфично, ясно и дефинирано като природа на своето влияние. Особено ако засяга първите пет планети, тоест личните планети. Това даже може да действа и самостоятелно като доминиращ фактор даващ професионалната насоченост. Защо това е така. Моето мнение е следното. Нашият свят е материален, дефиниран, действен, борбен, изискващ външна активност. Все неща коренно различни от природата на Нептун. Затова когато той се намеси, се чувства осезаемо неговото влияние. Така както ако върху напълно черен фон започне да пишем с бяла боя, или върху един чисто бял фон започнем да пишем с черна боя. Ако фона обаче е розов и ние решим да пишем с жълто, няма да се забелязва и откроява това, което сме написали.
На второ място слагам Венера, на трето - Меркурий, на четвърто - Марс и Сатурн, а на пето всички останали - Слънце, Луна, Юпитер, Уран, Нептун.
Последното, което искам да кажа във връзка с тази тема е относно способността дадена личност да се наложи в обществото, да е основен фактор в социалния растеж, за заема водеща, лидерска позиция.Основните фактори за подобно нещо са трите планети - Слънце, Сатурн и Марс. Ако те са силни в хороскопа личността ще се прояви непременно в социума, другите ще я забележат, тя ще успее да наложи и прокара своите виждания, възгледи, намерения.
Следващ такъв фактор е Луната. Силната, хармонична Луна в хороскопа е сигурен белег са психическа стабилност, адаптивност, устойчивост. А без такива качества човек трудно оцелява и успява да се пребори с многобройните, неспиращи проверки и атаки на битието.
С това завършвам своето разглеждане без претенциите за изчерпателност на темата и с надеждата за принос в посока увеличаване на астрологичните знания на нашите читатели.
Добавено на: 2010-11-09
Разглеждания 6165
Само регистрирани потребители могат да коментират!
Всички права запазени © Онлайн кафене. Designed by Own design